Tag: đá mài

    Đá mài là một công cụ đặc biệt dùng để mài mòn, làm bóng, loại bỏ các vết bẩn mang lại độ...
    Không thông dụng như đá mài gốm, song đá mài hợp kim cũng vẫn được sử dụng để mài thép sau khi...