Tag: máy mài maikta

    Khác với máy mài đơn giản, máy mài góc là một dụng cụ thực hiện nhiều công việc như cắt, đánh bóng...
   Máy Makita có chổi than sau một thời gian dài sử dụng sẽ có hiện tượng như: máy giảm tốc độ so với...